basnet.nl

Dit domein is gekoppeld aan een webserver voorzien van SYNCER II

Deze pagina wordt weergegeven indien de webserver het domein niet herkend.
Dat kan de volgende oorzaken hebben:
1) De verwijzing is maximaal 1 uur geleden ingesteld.
2) Het domein verwijst uitsluitend naar het ip adres van deze machine.

Koppel het domein via Webforwarding (DNS) aan uw account of neem contact op met de support desk.

This domain is linked to a webserver running SYNCER II

This page is displayed because the webserver doesn't recognize the domain.
It can have the following reasons:
1) The forwarder is configured less then 1 hour ago.
2) The domain only points to the ip address of this machine.

Link the domain the your account using Webforwarding (DNS) or contact the support desk.